Bộ 71 无 vô [0, 4] U+65E0
Show stroke order vô, mô
 wú,  mó
◼ Tức là chữ ngày xưa. ◎Như: vô cữu không có lỗi gì.