Bộ 9 人 nhân [2, 4] U+4ECE
Show stroke order tòng, tụng, thung, túng, tung, tùng
 cóng,  zòng,  zōng,  cōng
◼ Giản thể của chữ .