Thiều Chửu e-tc2

厶 khư

Bộ 28 厶 KHƯ [0, 2] U+53B6
厶 khư

Bộ 28 厶 KHƯ [0, 2] U+53B6

1 : [Khư lư] [] đồ ăn cơm. Dưới chữ [khứ] [] theo chữ [khư] []. Cổ văn là chữ [tư] (020tcplus.png) [] (020tcplus.png), dưới chữ [soán] [], chữ (020tcattention.gif) [nhựu] (020tcattention.gif) [] đều theo đó. Cổ văn viết là [quăng] [] tức là chữ []. Lại là chữ [dĩ] bớt nét đi ((020tcplus.png) nguyên là chữ [dĩ] [] (020tcplus.png)), tức là bên tả chữ [dĩ] []. Chữ [thai] [], chữ [hĩ] [] đều theo đó.


v2.3.5 TC Ed. Paris 2018