e-hvtd v2.0 (9175)

三眠 tam miên
♦Tằm sinh ra thành nhộng, lột xác ba lần. Khi lột xác, có trạng thái như ngủ, gọi là tam miên . ◇Lí Bạch : Ngô địa tang diệp lục, Ngô tàm dĩ tam miên , (Kí đông lỗ nhị trĩ tử ).