e-hvtd v2.0 (9175)

舊故 cựu cố
♦Bạn bè giao vãng từ lâu. ◇Khuất Nguyên : Tư cựu cố dĩ tưởng tượng hề, trường thái tức nhi yểm thế , (Sở từ , Viễn du ).
♦Chuyện cũ, vãng sự. ◇Tăng Củng : Dư giáo thư sử quán, Bá Thanh sổ quá dư, ẩm tửu đàm tiếu, đạo cựu cố tương lạc dã , , , (Lưu Bá Thanh mộ chí minh ).
♦Người cũ, người già. § Cũng nói là: cựu hảo , cựu giao .