e-hvtd v2.0 (9175)

登高望遠 đăng cao vọng viễn
♦Lên chỗ cao, tầm nhìn sẽ xa rộng. ◎Như: đăng cao vọng viễn, khí tượng khai khoát , .
♦Tỉ dụ cảnh giới càng cao thì nhãn quang càng xa rộng. ◎Như: quảng phiếm thiệp liệp các chủng tri thức, phương năng đăng cao vọng viễn , .