e-hvtd v2.0 (9175)

伊麗莎白二世 y lệ toa bạch nhị thế
♦Nữ hoàng vương quốc Anh Elizabeth II.