e-hvtd v2.0 (9175)

慢慢來 mạn mạn lai
♦Cứ từ từ, đừng quá căng thẳng. ◎Như: tha tuy nhiên thụ thương liễu, hoàn thị khiếu ngã mạn mạn lai, bả xa khai đáo lộ bàng , , .