e-hvtd v2.0 (9175)

威尼斯 uy ni tư
♦Tên đất, là một hải khẩu ở đông bắc nước Ý, phong cảnh rất đẹp, công thương phồn thịnh. Cũng gọi là thủy đô . § Tiếng Ý: Venezia; tiếng Anh: Venice.