e-hvtd v2.0 (9175)

菤耳 quyển nhĩ
♦§ Cũng viết là quyển nhĩ .
♦Loại cỏ mọc thành bụi, lá như tai chuột. § Còn gọi là thương nhĩ , tỉ nhĩ .
♦Một loài cỏ, thân và rễ bò ngang, mọc dưới biển hoặc trên cánh đồng cỏ trên núi 2000 m trở lên, hoa trắng, hạt giống hình bầu dục giẹp.