e-hvtd v2.0 (9175)

零食 linh thực
♦Ăn vặt. § Cũng gọi là linh chủy . ◎Như: ái cật linh thực thị bất hảo đích tập quán .