e-hvtd v2.0 (9175)

筷子 khoái tử
♦Đũa. § Làm bằng tre, gỗ... để gắp, kẹp... thức ăn. ◇Lão tàn du kí : Tương trác tử giá khai, bãi liễu tứ song khoái tử, tứ chích tửu bôi , , (Đệ nhất nhị hồi).