e-hvtd v2.0 (9175)

台站 đài trạm
♦Đồn canh gác ngoài biên thùy.