e-hvtd v2.0 (9175)

中孚 trung phu
♦§ Trung Phu , tên một quẻ trong kinh Dịch.