e-hvtd v2.0 (9175)

尼泊爾 ni bạc nhĩ
♦Tên nước (Nepal): Ni-bạc-nhĩ vương quốc (Kingdom of Nepal), thủ đô là Gia-đức-mãn-đô 滿 (Kathmandu).