e-hvtd v2.0 (9175)

用品 dụng phẩm
♦Vật phẩm, vật dụng. ◎Như: sanh hoạt dụng phẩm vật dụng trong sinh hoạt.