e-hvtd v2.0 (9175)

用具 dụng cụ
♦Đồ dùng. ◎Như: xuy sự dụng cụ đồ dùng làm bếp.