e-hvtd v2.0 (9175)

鸂鶒 khê xích
♦Một giống chim ở nước, như con le, hình tựa uyên ương mà to hơn, cánh biếc, đuôi như bánh lái thuyền, thường đậu ở khe nước ao hồ, ăn cá con hoặc côn trùng. § Có tên khác là khê áp . Tục gọi là tử uyên ương .