e-hvtd v2.0 (9175)

痟渴 tiêu khát
♦Bệnh tiểu đường (đông y). Còn gọi là: đường niệu bệnh 尿. § Cũng viết: tiêu khát .