e-hvtd v2.0 (9175)

檀奴 đàn nô
Đàn nô , đàn lang : mĩ xưng phụ nữ con gái dùng gọi chồng hay tình lang. § Phan Nhạc , người đời Tấn, rất đẹp trai, thường đi xe trên đường Lạc Dương , phụ nữ hâm mộ phong thái, nắm tay nhau vây quanh, ném quả đầy xe. Phan Nhạc có tên tự là Đàn Nô , vì thế về sau phụ nữ con gái gọi chồng hay tình lang là đàn nô hay đàn lang (Tấn Thư , Phan Nhạc truyện ).