e-hvtd v2.0 (9175)

化纖 hóa tiêm
♦Sợi hóa học, sợi nhân tạo. § Tiếng Anh: chemical fibre.