e-hvtd v2.0 (9175)

喬梓 kiều tử
♦Cây kiều cao mà ngửa lên, cây tử thấp mà cúi xuống, nên ví cha con là kiều tử . § Cũng viết là hay . ◇Thủy hử hậu truyện : Ngã thất mã đào sanh, hạnh ngộ hiền kiều tử đắc giải thử nạn , (Đệ nhị thập hồi).