e-hvtd v2.0 (9175)

荼蘼 đồ mi
♦Một loài hoa, thuộc họ tường vi (latin Rubus rosifolius var. coronarius). § Cũng viết là đồ mi .