e-hvtd v2.0 (9175)

琴童 cầm đồng
♦Thư đồng, tiểu đồng. ◇Tăng Thụy : Tự gia cầm đồng đích tiện thị. Yêm chủ nhân Tướng Quốc tự khán đăng khứ liễu, nhất dạ bất kiến hồi gia, ngã sách tầm khứ gia! 便. , , (Lưu hài kí , Đệ nhị chiết).