e-hvtd v2.0 (9175)

琥珀 hổ phách
♦Một thứ khoáng chất do cây tùng cây bách hóa đá mà thành, màu vàng trong suốt, óng ánh rất đẹp, đốt cháy có hương thơm, dùng làm đồ trang sức. § Cũng viết là đan phách , đan phách , hổ phách .
♦Chỉ rượu ngon. ◇Khang Tuyên : Hà như tiểu tào tích lịch hổ phách nùng, Kiêu hung đốn sử kim lôi không , 使 (Nghĩ tương tiến tửu ).