e-hvtd v2.0 (9175)

斜暉 tà huy
♦Ánh mặt trời chiều ngả về tây. ◇Tây sương kí 西: Liễu ti trường ngọc thông nan hệ, Hận bất sai sơ lâm quải trụ tà huy , (Đệ tứ bổn , Đệ tam chiết) Tơ liễu dài nhưng khó buộc được ngựa chạy, Giận không biết nhờ ai níu lại bóng chiều rừng thưa. § Nhượng Tống dịch thơ: Tơ liễu dài, dài có ích chi? Buộc sao được gót ngựa phi dặm trường? (...) Rừng thưa ơi! có thương ta? Vì ta, mi níu bóng tà lại nao!