e-hvtd v2.0 (9175)

啞子吃黃連 á tử cật hoàng liên
♦Đứa câm ăn hoàng liên (một loại cây dùng làm thuốc, vị đắng), hình dung cái khổ mà không nói ra được.