e-hvtd v2.0 (9175)

倚翠偎紅 ỷ thúy ôi hồng
♦Kề dựa ôm ấp người đẹp. § Nói ví gần gũi chơi bời cùng gái đẹp. ◇Tây sương kí 西: Tình can liễu vưu vân thế vũ tâm, hối quá liễu thiết ngọc thâu hương đảm, san mạt liễu ỷ thúy ôi hồng thoại , , (Đệ tam bổn , Đệ tam chiết). § Nhượng Tống dịch thơ: Mây mưa chừa thói nghĩ quàng! Trêu hoa, ghẹo nguyệt, chớ màng mất công!