e-hvtd v2.0 (9175)

際遇 tế ngộ
♦Tao ngộ, gặp gỡ (cơ hội tốt đẹp). ◎Như: tha nhất sanh tế ngộ bình thuận .
♦Thời vận, cơ hội. ◇Khổng Thượng Nhậm : Nhị vị thanh niên thượng tiến, cai khứ tẩu tẩu, ngã lão hán đa bệnh niên suy, dã bất vọng thậm ma tế ngộ liễu , , , (Đào hoa phiến , Mạ diên ).