e-hvtd v2.0 (9175)

紅紅火火 hồng hồng hỏa hỏa
♦(Thành ngữ) Hình dung thịnh vượng hoặc đời sống giàu có dư giả. ◇Lộ Diêu : Bả sự bạn đắc hồng hồng hỏa hỏa, nhiệt nhiệt náo náo! Một tiền? Tá! , ! ? ! (Bình phàm đích thế giới , Đệ nhị quyển). ★Tương phản: lãnh lãnh thanh thanh .