e-hvtd v2.0 (9175)

黎黃 lê hoàng
♦Chỉ hoàng li chim vàng anh, hoàng oanh. ◇Tấn Thư : Phù hân lê hoàng chi âm giả, bất tần huệ cô chi ngâm , (Quách Phác truyện ).