e-hvtd v2.0 (9175)

金星 kim tinh
♦Tên một hành tinh trong Thái Dương Hệ. § Tiếng Pháp: Vénus (planète). Ngày xưa, Kim Tinh sáng hiện ra ở phía đông, gọi là Khải Minh , tối hiện ra ở phương tây, gọi là Trường Canh . Còn có những tên sau: Thái Bạch , Thái Bạch Kim Tinh , Thái Bạch Tinh .
♦Sao vàng năm góc. ◎Như: kim tinh huân chương .
♦Mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa. ◎Như: ngã bất tiểu tâm suất liễu nhất giao, nhãn mạo kim tinh, sai nhất điểm hôn đảo , , .