e-hvtd v2.0 (9175)

不測 bất trắc
♦Không lường trước được, không ngờ được