e-hvtd v2.0 (9175)

抱歉 bão khiểm
♦Áy náy, không yên lòng. ◎Như: đạo trí giá dạng đích kết quả, ngã giác đắc ngận bão khiểm , .