e-hvtd v2.0 (9175)

窈糾 yểu kiểu
♦Thư thái, thư hoãn.
♦Sâu xa, thâm u.