e-hvtd v2.0 (9175)

不淑 bất thục
♦Không tốt, bất lương. § Cũng như bất thiện . ◇Thi Kinh : Tử chi bất thục, Vân như chi hà , (Dung phong , Quân tử giai lão ) Nhưng nàng không phải là người đức hạnh, Thì biết nói ra làm sao?
♦Lời điếu tang. § Còn nói là bất hạnh . ◇Phương Hiếu Nhụ : Vọng tư nhân chi bất thục hề, khái ngô đạo chi tương vi , (Mẫn tri phú ai Diệp Đình Chấn ).