e-hvtd v2.0 (9175)

塑料 tố liệu
♦Plastic, chất nhựa, nylon. § Tiếng Anh: plastic; tiếng Pháp: plastique. ◎Như: tố liệu đại túi nylon, bao plastic.