e-hvtd v2.0 (9175)

盡力 tận lực
♦Hết sức, kiệt tận năng lực. ◇Luận Ngữ : Ti cung thất nhi tận lực hồ câu hức (Thái Bá ) Giản tiện cung thất mà hết sức sửa sang ngòi lạch (chỉ việc vua Vũ trị thủy). ◇Sử Kí : Kim túc hạ tuy tự dĩ dữ Hán Vương vi hậu giao, vị chi tận lực dụng binh, chung vi chi sở cầm hĩ , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Nay túc hạ tuy tự cho rằng Hán Vương đối đãi với mình rất hậu, nên vì ông ta đem hết sức ra cầm quân, nhưng rốt cục thế nào túc hạ cũng bị ông ta bắt mà thôi.
♦☆Tương tự: miễn lực , nỗ lực , lục lực , cực lực , kiệt lực , tất lực , trí lực .