e-hvtd v2.0 (9175)

入手 nhập thủ
♦Ra tay, hạ thủ. ◇Kỉ Quân Tường : Thường hữu thương hại Triệu Thuẫn chi tâm, tranh nại bất năng nhập thủ? , ? (Triệu thị cô nhi , Tiết Tử ).
♦Đến tay, vào tay. ◇Lục Du : Kim ấn hoàng hoàng vị nhập thủ, Bạch phát chủng chủng lai vô tình , (Trường ca hành ).
♦Bắt đầu, khởi đầu. ◇Tào Bá Khải : Tân xuân tương nhập thủ, Quy kế định như hà? , ? (Kí Cao Văn Phủ trị thư lược ngụ tự hặc chi ý ).