e-hvtd v2.0 (9175)

周遊 chu du
♦Đi chơi khắp nơi. ◇Khổng Tùng Tử : Chu du thiên hạ, mĩ bang khả y , (Kí vấn ) .