e-hvtd v2.0 (9175)

貼心 thiếp tâm
♦Gần gũi nhất, tri kỉ nhất. ◎Như: tha hướng lai thị ngã tối thiếp tâm đích bằng hữu . ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Dĩ tố liễu Thân Lan thiếp tâm thiếp phúc chi nhân, nhân thử kim bạch tài bảo chi loại, tận tại Tiểu Nga thủ trung xuất nhập , , (Quyển thập cửu).