e-hvtd v2.0 (9175)

突圍 đột vi
♦Phá vòng vây.◇Tam quốc diễn nghĩa : Chúng tướng các tự hỗn chiến, chỉ hữu Tổ Mậu cân định Tôn Kiên, đột vi nhi tẩu , , (Đệ ngũ hồi) Các tướng đánh nhau hỗn loạn, chỉ có Tổ Mậu theo Tôn Kiên phá vòng vây chạy.