e-hvtd v2.0 (9175)

不消 bất tiêu
♦Không nên, không cần. ☆Tương tự: bất tất , bất dụng .
♦Không chịu nổi. ◇Thủy hử truyện : Lâm Xung khiếu nhất thanh: "Ai dã!" Cấp súc đắc khởi thì, phao đắc cước diện hồng thũng liễu. Lâm Xung đạo: "Bất tiêu sanh thụ" : "", . : "" (Đệ bát hồi) Lâm Xung kêu to một tiếng: "Ui da!" Vội vàng rụt chân lại, chân bỏng sưng đỏ lên. Lâm Xung nói: "Đau không chịu nổi".
♦Không tiêu mất. ◇Quách Mạt Nhược : Nghê hồng dạ bất tiêu (Phóng ai tạp ngâm ) Cầu vồng đêm không biến mất.