e-hvtd v2.0 (9175)

汗簡 hãn giản
♦Dùng lửa đốt nóng thẻ tre để làm sách. ◇Lưu Hướng : Sát thanh giả, dĩ hỏa chích giản lệnh hãn, thủ kì thanh dịch thư, phục bất đố, vị chi sát thanh, diệc vị hãn giản , , , , , (Biệt lục ).
♦Thẻ tre. § Ngày xưa dùng thẻ tre viết chữ. Cũng phiếm chỉ viết sách, trứ thuật.
♦Mượn chỉ sử sách, điển tịch.