e-hvtd v2.0 (9175)

先河 tiên hà
♦Nguồn gốc sự vật. § Ngày xưa coi Hoàng Hà là nguồn của biển, khi tế tự trước tế Hoàng Hà, sau mới tế biển. ◇Lễ Kí : Giai tiên hà nhi hậu hải, hoặc nguyên dã, hoặc ủy dã, thử chi vị vụ bổn , , , (Học kí ).
♦Mượn chỉ người khai sáng mở đường hoặc bổn nguyên sự vật. ◎Như: tha đích nghiên cứu khai sáng liễu bỉ giác văn học đích tiên hà .