e-hvtd v2.0 (9175)

泰定 thái định
♦Trong lòng thư thái an định. ◇Trang Tử : Vũ thái định giả, phát hồ thiên quang , (Canh Tang Sở ) Cõi lòng thư thái định nhất, thì nảy ra ánh sáng trời.
♦Chỉ thái bình. ◇Trương Thế Nam : Minh Đế, Chương Đế kế Quang Vũ nhi trăn thái định , (Du hoạn kỉ văn , Quyển thất).