e-hvtd v2.0 (9175)

咱家 cha gia
♦Tiếng tự xưng (trong tiểu thuyết hoặc hí kịch). ◇Thạch Điểm Đầu : Khí đắc nộ phát xung quan, thuyết đạo: Giá tư cố ý tu nhục cha gia ma? , : ? (Quyển bát, Tham lam hán lục viện mại phong lưu ).