e-hvtd v2.0 (9175)

不像話 bất tượng thoại
♦Không hợp tình lí, không bình thường.
♦Xấu xa không thể tưởng. ◎Như: giá nhân tham ô đạo thiết dạng dạng đô cán, thật tại bất tượng thoại , .