e-hvtd v2.0 (9175)

裝修 trang tu
♦Trang hoàng, sửa sang. ◇Ba Kim : Tả biên đích nhất gia thuyết thị nhân vị cổ đông môn náo ý kiến tiện đình nghiệp bả phô tử đính cấp liễu nhất gia mại tạp hóa đích, như kim chánh tại trang tu môn diện 便, (Hoàn hồn thảo ).
♦Chỉ các thứ bày biện, trang bị trong nhà (cửa vào, cửa sổ, nhà bếp, tường vách...). ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Kim, Ngọc tỉ muội tại đông tây gian phân trụ, ốc lí đích trang tu cách đoạn đô thị nhất dạng 西, (Đệ nhị cửu hồi).