e-hvtd v2.0 (9175)

乾杯 can bôi
♦Cạn chén. § Trong buổi tiệc thường dùng làm lời mời uống rượu. ◇Đinh Linh : Lão Lí! Vị ngã môn tân đích sanh hoạt can bôi ba ! (Lương mạt chủ nhậm ).